Verlofregeling


Via onderstaande formulieren kunt u verlof aanvragen voor bijvoorbeeld het bijwonen van een huwelijk, begrafenis of vakantie buiten de reguliere vakantieweken. 

Verlof wordt alleen toegestaan door de directie wanneer de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria.
De criteria staan op het aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek. 

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.

verlof aanvraagformulier tot tien dagen

verlof aanvraagformulier vanaf tien dagenEnglish version:

application form for exemption from regular school attendance for up to 10 schooldays


application form for exemption from regular school attendance for more than 10 schooldays