Stichting Vrienden van de Michiel


De Stichting Vrienden van de Michiel de Ruyterschool is opgericht om voorzieningen mogelijk te maken voor de school waarvoor vanuit de overheid te weinig of geen geld beschikbaar wordt gesteld. 

De Stichting heeft in dit kader tot taak het verwerven en beheren van fondsen. Zij doet hierbij een beroep op vrijwillige bijdrage van ouders. Ook staat de Stichting open voor giften voor anderen die zich met de school verbonden voelen.

Het rekeningnummer van de Stichting Vrienden van de Michiel is via de school opvraagbaar. 

Wat heeft de Stichting tot op heden gerealiseerd?
De Stichting is actief vanaf 2002. Vanaf dat jaar zijn de volgende zaken zijn met financiële steun van de Stichting onder meer tot stand gebracht:
-   Vides in alle kleuterlokalen
-   Een muziekinstallatie voor de hele school met statieven voor de geluidsboxen
-   De aanschaf van sporttenues
-   De aanschaf van software
-   Bijdrage voor aanschaf van boeken ter verrijking van de bibliotheek
-   Rekenhulpmiddelen
-   Muziekinstrumenten
-   Aanschaf differentiatiemateriaal
-   Een minitrampoline en een zandbaktafel
-   Clownsbasket voor op het onderbouwspeelplein
-   Basketbalpaal voor op het bovenbouwspeelplein
-   Robots om te leren programmeren
-   Extra creatief materiaal
-   Extra chromebooks

Klik op het logo van de Vrienden voor een promotiefilm: