Aanmelden

 


U wilt uw kind aanmelden bij de Michiel de Ruyterschool - welkom!

Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. U kunt uw kind voor onze school aanmelden door het invullen van ons aanmeldingsformulier. U ontvangt het aanmeldformulier tijdens uw bezoek aan een van de informatiebijeenkomsten en/of na een rondleiding. 

U kunt het aanmeldformulier aan ons retourneren via de email of per post. Wanneer we uw kind kunnen plaatsen, gaan we over tot de officiële inschrijving. Binnen een tot twee weken ontvangt u dan een schriftelijke bevestiging van inschrijving. Uw kind heeft dan een plek op onze school.

Alle leerlingen uit Amstelveen en Amsterdam zijn welkom op onze school. Kinderen uit de postcodes 1181, 1182 en 1081 krijgen voorrang bij plaatsing.
Klik HIER wanneer u meer wilt weten over het toelatingsbeleid 4-jarige leerlingen van Stichting Amstelwijs en Stichting Amstelland.

Kinderen geboren na 1 mei 2020 kunnen nog niet worden aangemeld. Eind 2022 ontvangen de ouders/verzorgers van deze kinderen hierover bericht.


Drie maanden voor de vierde verjaardag nodigt de groepsleerkracht u uit voor een afspraak voor een intakegesprek. 
Tijdens het intakegesprek:
  • maken u en uw kind kennis met de nieuwe juf of meester
  • hoort de leerkracht graag meer over de ontwikkeling van uw kind
  • kunt u eventuele vragen stellen
  • maakt u samen met de leerkracht afspraken om alvast een paar keer te wennen op school, voordat er officieel gestart mag worden (dag na de vierde verjaardag)
Zij-instroom
Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor onze school en uw kind is ouder dan vier jaar, dan bekijken wij eerst of nog er nog plaats is. Wanneer wij nog een plek beschikbaar hebben nodigen wij u uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we met u de reden van de overstap naar onze school en de onderwijsbehoefte die uw kind heeft. Wanneer u besluit over te gaan tot aanmelden, dan nemen wij contact op met de huidige school van uw kind en vragen wij een onderwijskundig rapport op. We onderzoeken of wij uw kind de juiste ondersteuning kunnen bieden. Wanneer we aan de ondersteuningsbehoefte kunnen voldoen kan uw kind op onze school ingeschreven worden.