Missie en visie

De Michiel de Ruyterschool staat voor

★   Vertrouwen en Veiligheid
★   Groei en ontwikkeling
★   Verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander
 

Vertrouwen en Veiligheid

We zijn een school waar we elkaar vertrouwen, waar we elkaar helpen, waar we samenwerken, waar we plezier hebben en waar iedereen ertoe doet.
 

Groei en Ontwikkeling

We willen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen tot mensen die aardig, waardig en vaardig zijn.

Als team willen we inspireren, opleiden en een plezierige leeromgeving creëren, waarin de kinderen èn wij kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen.
 

Verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander

We vinden het belangrijk om kinderen te leren eigen verantwoorde beslissingen te nemen. We bieden kaders aan waarbinnen kinderen zelf keuzes kunnen maken en wij begeleiden ze/hen daarbij. Kinderen worden zich bewust van waarom ze iets doen en wat het effect is voor zichzelf en de ander.