Ouderraad


De ouderraad
De ouderraad bestaat uit ouders/verzorgers die aan de school verbonden zijn. Alle ouders/verzorgers met een kind op school mogen lid worden van de ouderraad. Ook hebben alle ouders het recht om de leden van de ouderraad te kiezen.

Wat doet een ouderraad?
Ouders in de ouderraad houden zich bezig met het organiseren van (leuke) activiteiten. Daarnaast ondersteunt de ouderraad ook de medezeggenschapsraad en het personeel. Zaken omtrent beleid worden besproken in de medezeggenschapsraad.

Vergadering
De ouderraad vergadert ongeveer elke zes weken. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar, dat wil zeggen dat iedereen erbij aanwezig mag zijn.
Tijdens de jaarvergadering legt de ouderraad verantwoording af aan de ouders omtrent de besteding van de gelden en wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld.

Ouderraad en geld
De ouderraad beheert en incasseert de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een bijdrage die aan ouders wordt gevraagd om bepaalde activiteiten te financieren, bepaalde (feest)materialen aan te schaffen etc. De hoogte van de ouderbijdrage is terug te vinden in de schoolgids.

Het algemene e-mailadres van de ouderraad is: ouderraad@obs-michielderuyter.nl