Leerlingenraad

We hebben op school een leerlingenraad. De raad bestaat uit zes gekozen leerlingen uit de groepen 6 t/m 8.
De leerlingenraad bestaat uit een groep enthousiaste leerlingen gekozen uit en door de leerlingen van onze school.
Zij zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken op de school.
In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 6 t/m 8.

Waarom een leerlingenraad?
De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt.
De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen.
Daarnaast brengt de school (directie, leerkrachten) agendapunten in.

Samenstelling leerlingenraad schooljaar 2022/2023:
Groep 6A: 
Groep 6B: 
Groep 7A: 
Groep 7B: 
Groep 8A: 
Groep 8B: