Kanjerschool


Kanjertraining

In iedere groep wordt de werkwijze van de Kanjertraining toegepast. Het belangrijkste doel van deze methode voor sociaal-emotionele vorming is dat het kind positief over zichzelf en over de ander denkt. Daarnaast worden de kinderen bewust gemaakt van het effect van hun gedrag op anderen en de hele groep. Het gevolg hiervan is dat het kind op langere termijn minder last heeft van sociale stress.

Bij de Kanjertraining, maar ook daarbuiten, staan de volgende Kanjerafspraken centraal:
We vertrouwen elkaar/ We helpen elkaar /Niemand speelt de baas /Niemand lacht uit /Niemand doet zielig.

De Kanjertraining maakt gebruik van petten. Deze symboliseren een bepaalde vorm van gedrag. De omschreven "petten" zijn niet bedoeld om kinderen te typeren,  je bent dus geen "petje",  je gedraagt je op dit moment zo.

Het gedrag van een kind met een "witte pet" (met de tijger) op laat zien dat je goed zorgt voor jezelf en een ander. Je bent een kanjer en je bent te vertrouwen.

Het gedrag van een kind met een "zwarte pet" (met de pestvogel) is brutaal en laat zien dat je de baas wil spelen. De zwarte pet wil wel alles bepalen, maar nergens verantwoordelijk voor zijn.

Het gedrag van een kind met een "gele pet" (met het konijntje) op is onopvallend. Het kind is bang, verlegen of stil. Het kind wil er graag bijhoren maar vindt alles eng, bedreigend en beangstigend. Door deze bange, afhankelijke opstelling kan het kind genegeerd of gepest worden.

Het gedrag van een kind met een "rode pet" (met het aapje) op is vaak clownesk. Het kind wil graag grappig (lollig) gevonden worden. De rode pet wil erbij horen en doet dit door stoer te doen op een vervelende manier.

De indeling in gedragstypen is niet bedoeld om te diagnosticeren. De kanjertraining helpt kinderen andere gedragsvarianten te ontdekken  en uit te proberen.

 Voor vragen en/of opmerkingen over de Kanjertraining kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de leerkracht,  de gedragsspecialist en/of kanjercoördinator op school.