Aanmelden


Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. U kunt uw kind voor onze school aanmelden door het invullen van ons aanmeldingsformulier. Dit formulier is via de administratie te verkrijgen. We hanteren op de Michiel de Ruyterschool een toelatingsbeleid. Woont u in postcode 1181 en 1182, dan krijgt uw kind voorrang bij aanmelding op onze school.
Heeft u een andere postcode, dan kunt u uw kind ook bij ons op school aanmelden. Wanneer de kinderen met voorrang zijn geplaatst, kijken we of er nog plekken beschikbaar zijn. U hoort in de maand januari, voorafgaand aan het jaar waarin uw kind 4 jaar wordt, of er plek is op onze school. Het toelatingsbeleid kunt u hier downloaden.

Wanneer we uw kind kunnen plaatsen, gaan we over tot de officiële inschrijving. U ontvangt hiervan een bevestiging. Drie maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Voorafgaand aan dit gesprek vragen wij u een intakeformulier in te vullen. Deze ontvangt u per mail. Na afloop van dit gesprek ontvangt u het kleuter informatieboekje. 

Informatiebijeenkomst nieuwe ouders
We houden regelmatig een informatiebijeenkomst voor nieuwe ouders. U ontvangt tijdens deze bijeenkomst de schoolgids, een aanmeldingsformulier en een Kanjerfolder. We maken met u een rondleiding door onze mooie school en nemen een kijkje bij verschillende groepen. We vragen u zonder kinderen naar deze bijeenkomst te komen.
U zich hiervoor opgeven via de administratie: info@obs-michielderuyter.nl.

Data voor schooljaar 2019-2020

  •     vrijdag 4 oktober 2019

  •     woensdag 13 november 2019

  •     donderdag 9 januari 2020

  •     dinsdag 3 maart 2020

  •     maandag 11 mei 2020

  •     woensdag 10 juni 2020

De bijeenkomsten worden gehouden van 9.30 uur tot 11.00 uur.