Aanmelden
 
Procedure
Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Ouders gaan op zoek naar een school; zij bezoeken verschillende scholen en maken tenslotte een keuze.

Regelmatig houden wij een informatiebijeenkomst waar u zich voor op kunt geven via de administratie (ma en wo). De data van deze bijeenkomsten vind u hier. Deze worden gehouden van 9.30 uur tot 11.00 uur. In principe worden hierbij geen kinderen verwacht.
U ontvangt de schoolgids - het jaarboekje en een aanmeldingsformulier. Op het moment dat wij uw formulier ingevuld per post terug ontvangen, gaan wij er van uit dat u uw kind bij ons geplaatst wil hebben. U krijgt dan van ons een bericht van ontvangst.

Ongeveer een maand voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u van ons een uitnodiging voor een intake gesprek met de leerkracht van 1/2. Het is dan natuurlijk wel de bedoeling dat u uw kind meeneemt!
Wij stellen aan de kinderen die zich bij ons als leerling aanmelden wel enkele eisen. Zij moeten zindelijk zijn, zichzelf kunnen aan- en uitkleden, op het knopen van veters en dichtmaken van ritsen na; zelfstandig naar het toilet kunnen gaan en hun lunch netjes kunnen opeten.

Wisselen van school
Wanneer ouders willen wisselen van school gedurende het schooljaar ontraden wij dat ten zeerste. Met de directies van de Roelof Venemaschool en de Jozefschool is afgesproken dat tussentijdse wisselingen naar elkaars scholen in principe niet gehonoreerd worden. Uiteraard kunnen zich altijd situaties voordoen waardoor van deze regel kan en moet worden afgeweken.

Voor alle overige aanmeldingen volgen wij een aparte procedure waarbij we o.a. contact opnemen met de "oude" school en een onderwijskundig rapport bekijken. Na de intake procedure hoort de ouder van ons of wij het kind kunnen plaatsen. In principe wordt het kind geplaatst in de groep die overeenkomt met de groep van zijn/haar oude school.
Ten aanzien van kinderen met een handicap wordt ook eenzelfde procedure gevolgd. Hierbij is altijd een belangrijk uitgangspunt of wij de zorg kunnen bieden die door het kind verlangd wordt. Uiteindelijk beslist de directeur.

 
                
 
Toelatingsbeleid Amstelwijs