Samen werken aan persoonlijke ontwikkeling
Agenda
21februari2019
Voorjaarsvakantie
22februari2019
Voorjaarsvakantie
25februari2019
Nieuwsbrief 11
Partners
Schoolgids

Voorwoord
Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan, waaraan door diverse geledingen binnen de school is gewerkt. In de schoolgids geven we een indruk hoe wij op school werken; hoe we omgaan met elkaar en met de kinderen, alsmede de extra aandacht die wij kinderen kunnen geven.
Verder kunt u o.a. beleidszaken, informatie over de verschillende groepen en het onderwijsaanbod, de groepsindeling, roosters, regels, schooltijden, vakanties, adressen en informatie over instanties die direct met de school te maken hebben aantreffen.
Deze gids bevat tevens informatie over alle geledingen die iets met de school te maken hebben: leerkrachten, ouders, de medezeggenschapsraad (mr), de ouderraad (or) en het bestuur. Want ouders, leerkrachten en kinderen vormen samen de Michiel de Ruyterschool.
 
De gids is verder bedoeld als een welkom aan ouders die voor hun kind een basisschool zoeken. Wij hopen dat de informatie u kan helpen bij het kiezen van een goede basisschool voor uw kind(eren). Mocht u opmerkingen hebben, dan kunt u die mailen aan: directie@obs-michielderuyter.nl
 

Download hieronder de schoolgids 2017                     Download hieronder het informatieboekje
                                                                                                           van de kleuters.