Opvang


Tussenschoolse opvang 

Alle kinderen op de Michiel de Ruyterschool blijven tussen de middag op school. Wij organiseren opvang voor alle kinderen tijdens de middagpauze. Hier zijn kosten aan verbonden. De kosten staan vermeld in de schoolgids.   

De kinderen eten onder leiding van de leerkracht in de eigen klas en gaan naar buiten, waar de overblijfkrachten toezicht houden. Voor de begeleiding van de kinderen worden vrijwilligers en pedagogisch medewerkers van Kinderrijk ingezet. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderrijk in het schoolgebouw. Kinderrijk zit op de begane grond en op de 1e verdieping. 

Meer informatie: tel. 020-426 08 66  e-mail: klantrelaties@kinderrijk.nl.