Schooltijden

Schooltijden
 

Groepen 1 t/m 4   

maandag, dinsdag en donderdag               08.30 uur - 14.45 uur
woensdag en vrijdag  08.30 uur - 12.15 uur


Groepen 5 t/m 8   

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  08.30 uur - 14.45 uur
woensdag 08.30 uur - 12.15 uur

De school gaat open om 8.20 uur. De ouders van de kinderen in groep 1 t/m 3 mogen meelopen naar de klas. Gedurende de eerste week van de maand geldt dit ook voor de overige klassen.
De kinderen van groep 1/2 worden na de schooldag naar buiten gebracht door de leerkracht.
De groepsleerkracht blijft buiten wachten totdat alle kinderen zijn opgehaald. De leerlingen van de overige groepen komen op eigen gelegenheid naar buiten.