Schoolondersteuningsprofiel

De Michiel de Ruyterschool staat voor primair onderwijs van hoge kwaliteit. De school werkt in een leerstofjaarklassensysteem met drie niveaugroepen: de versnelde groep, de basisgroep en kinderen die meer aandacht nodig hebben. De samenstelling van de groepen wisselt per vak, per periode, na toetsing, bij het evalueren van het handelingsplan of soms na een korte periode van behandeling. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen op cognitief gebied, maar daarnaast is er ook aandacht voor creatieve vakken, bewegingsonderwijs en cultuur. We willen dat kinderen zoveel mogelijk uit hun individuele mogelijkheden halen en zich daardoor goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs en hun eigen plaats in de samenleving.

Hieronder vindt u de samenvatting van het volledige schoolondersteuningsprofiel van de Michiel de Ruyter.
    
                                                                  


Hieronder vindt u het schoolondersteuningsprofiel 2018 van de Michiel de Ruyter.

                                                                     


Hieronder vindt u 7 protocollen van de Michiel de Ruyter.
 


  
Protocol schorsing
        en verwijdering           
 

    Pestprotocol   

   Protocol Dyscalculie     Protocol Dyslexie    

 

     Protocol Logopedie        

Protocol Meerbegaafden
 
 
Protocol
Versnellen en doubleren