Samen werken aan persoonlijke ontwikkeling
Agenda
21augustus2019
Zomervakantie
22augustus2019
Zomervakantie
23augustus2019
Zomervakantie
Partners
Leerlingenraad


We hebben op school een leerlingenraad. De raad bestaat uit 6 leerlingen uit de groepen 6 t/m 8.
In het jaar 2018-2019 zijn de volgende leerlingen in de leerlingenraad gekozen:


Van links naar rechts:
          Fynce - Pauline Hilbrink (secretaris) - Andrea - Zara - Daan - Reza - Livia - Vanita Attema (directie)                        

Waarom een leerlingenraad?
De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
Bevorderen van actief burgerschap.

De notulen komen op de website en in de nieuwsbrief.
Tot slot: er is een reglement wat zaken regelt als: Organisatie-Inhoud-Verkiezingen