Leerlingenraad


We hebben op school een leerlingenraad. De raad bestaat uit 6 leerlingen uit de groepen 6 t/m 8.
              

Waarom een leerlingenraad?
De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
Bevorderen van actief burgerschap.

Tot slot: er is een reglement wat zaken regelt als: Organisatie-Inhoud-Verkiezingen