Schoolgids


De schoolgids is een document met informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen.
In deze gids vindt u praktische informatie zoals schooltijden, vakanties, leden van de medezeggenschapsraad (MR) etc.

Klik hier voor de schoolgids in het Nederlands.
 - aanpassingen: vrijwillige ouderbijdrage is nu 75 euro / meivakantie is van 23 april 2022 t/m 08 mei 2022

Click here for the English version.