De naam van de school
 
... is ontleend aan de admiraal

Michiel Adriaensz. de Ruyter, 
die leefde in de 17e eeuw. (1607-1676)
 
Michiel werd geboren op 24 maart 1607 in Vlissingen. Zijn vader heette Adriaen. Iedereen zei: "Michiel Adriaenszoon". Zo ging dat in die tijd, alleen deftige mensen hadden een achternaam. De vader van Michiel was arbeider in een bierbrouwerij en dus niet deftig. Later toen Michiel rijk en deftig was geworden gaf hij zichzelf "De Ruyter" als achternaam en heette hij dus voortaan
Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
 
In Vlissingen staat in de haven vlakbij de Schelde een standbeeld van hem.
 
Tijdens een zeeoorlog tegen Frankrijk in 1676 werd Michiel door een kogel getroffen. De matrozen droegen hem naar zijn kajuit, maar de scheepsdokter kon hem geen hulp meer bieden. Zijn laatste woorden waren: "O God, Gij zijt mijn God, Ik verwacht U." In de Nieuwe Kerk in Amsterdam ligt hij begraven en op zijn grafsteen staat:

 
"De Schrik van de Grote Oceaan"