De feestcommissie
De feestcommissie verzorgt ondermeer de volgende speciale gebeurtenissen:
Sinterklaas
Het gezamenlijk met de ouders versieren van de klassen, de Pietenrace en het schoenzetten zorgen voor een gezellige Sinterklaas sfeer op school.
Kerst
Onmiddellijk na Sinterklaas wordt de school met vereende krachten omgetoverd in kerstsfeer. Tijdens het Kerstdiner wordt er voor de ouders een kerstborrel georganiseerd, inclusief de inmiddels vertrouwde Glühwein.
Zomerzotfeest
Het Zomerzotfeest als mooie afsluiting van een jaar hard werken. 

De Feestcommissie is op zoek naar ouders die zich structureel willen inzetten voor bovengenoemde activiteiten.
Daarnaast wordt vaak een beroep gedaan op ouders om bij te springen op feesten: bar staan, munten verkopen, etc.