Schooltijden
 
De schooltijden zijn:
 Groepen 1, 2, 3 en 4:
 
maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 - 14.45
woensdag en vrijdag: 8.30 - 12.15
 Groepen 5, 6, 7 en 8:
 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 14.45
woensdag: 8.30 - 12.15
De schooldeur gaat om 8.20 uur open. Alleen de ouders van kinderen in de groepen 1 t/m 3 lopen nog mee naar de klas. Indien u te laat bent, wordt u vriendelijk verzocht op de gang afscheid te nemen van uw kind en verstoring van de les zoveel mogelijk te voorkomen. De kinderen van groep 1/2 worden na de schooldag naar buiten gebracht door de leerkracht. Wacht dus buiten op uw kind. De groepsleerkracht blijft buiten wachten totdat alle kinderen zijn opgehaald. De leerlingen van de overige groepen komen op eigen gelegenheid naar buiten.
 
Hoe beginnen wij de dag?
Voor de groepen 1 t/m 3 verzoeken wij u uw kind naar zijn/haar lokaal te begeleiden en zelf dan zo vlot mogelijk uit de klas te gaan. Voor de kinderen en de leerkrachten betekent dit meer rust en overzicht. Als u mededelingen voor de leerkracht hebt, kunt deze voor school het liefst schriftelijk doen of na schooltijd mondeling. Om er voor te zorgen dat we op tijd beginnen met de lessen, maken wij gebruik van een zoemer.
In de eerste week van de maand mag u als ouders voor schooltijd mee naar het lokaal van uw kind
 
Wilt u er alstublieft voor zorg dragen dat uw kind op tijd komt. Hij of zij mist anders de start van de lessen.