Samenstelling

De leden van de stichting vrienden

Door te klikken op de naam van het MR-lid, krijgt u een portret te zien.
Liesbeth de Leth
Corrie van Benthem
Eric Verbeek

Ben Wilshaus
Wim van Dam
 

lid oudergeleding
Secretaris
Penningmeester

lid teamgeleding
Voorzitter

 

ouder van Floris groep (7B)
ouder van Lehla groep (7B)
ouder van Daniël (5B)

Directeur
Leerkracht groep 3A