Samenstelling MR

De leden van de medezeggenschapsraad

Door te klikken op de naam van het MR-lid, krijgt u een portret te zien.

 

Rosalie Brandon
Hugo van den Wall Bake

Floor Postma
Sandra Maars
Caroline Melis
 
voorzitter
lid oudergeleding

lid teamgeleding
lid teamgeleding
lid teamgeleding
ouder van Yaela (4A) 
ouder van Duco (1/2A), Deen (1/2C) en Max (4A) 

leerkracht groep 6A
leerkracht groep 8A
leerkracht groep 1/2B
  
Het e-mailadres van de Medezeggenschapsraad is mr@obs-michielderuyter.nl