Samenstelling OR
De organisatie rond de OR bestaat uit oudercommissies voor elke activiteit.
Elke commissie heeft een vertegenwoordiger in de OR. Klik op het hoofditem voor meer informatie.
De commissies en hun vertegenwoordiger zijn:
Bestuur
    Voorzitter(s)
    Penningmeester
    Secretariaat 
Externe activiteiten
    De schoolreis, het concertgebouw:
Boeken
    De Bibliotheek, kinderboekenweek, boekverkoop
Feestcommissie
    kerst en Sinterklaas
    Zomerzot feest (eindfeest)
Sport
    De sportdag, de avondvierdaagse, de verkeerstraining