Ouderraad

De Ouderraad van de Michiel de Ruyterschool legt zich vooral toe op het uitvoeren van allerlei activiteiten om zo het personeel te ontlasten. Voorbeelden van taken zijn:

  • Medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding;
  • Het beleggen van bijeenkomsten met ouders - in overleg met het bevoegd gezag;
  • Gevraagd of ongevraagd adviseren aan de MR als geheel of aan de oudergeleding in de MR over - met name - die aangelegenheden die de ouders aangaan.
De ouderraad beheert en incasseert  het schoolgeld. Met dit schoolgeld worden schoolreis, sportdag en overige activiteiten gefinanciert. Het schoolgeld bedraagt 65 euro per kind. We zijn er de afgelopen jaren in geslaagd dit bedrag niet te verhogen.

Is de OR iets voor u ?
Als OR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. U bent nauw betrokken bij de school, u kunt meedoen en meepraten over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur en u doet een schat aan ervaring op.
 

Het algemene contactadres van de ouderraad luidt: ouderraad@obs-michielderuyter.nl