Samen werken aan persoonlijke ontwikkeling
Agenda
21oktober2019
Herfstvakantie
22oktober2019
Herfstvakantie
23oktober2019
Herfstvakantie
Partners
Rekeningnummers

Om veiligheidsredenen hebben we de rekeningnummers van onze website verwijderd.

Ouderraad
De bijdrage voor de ouderraad is dit jaar vastgesteld op € 65,-.
Het rekeningnummer kunt u via de administratie te weten komen.

Overblijven
De bijdrage voor het overblijven is dit jaar vastgesteld op  € 135,00. Aan het begin van het jaar krijgt u hierover informatie.

Stichting vrienden
De vrijwillige bijdrage voor de stichting vrienden kunt u doneren n.a.v. de jaarlijkse oproep.

School
Voor het rekeningnummer van de Michiel de Ruyterschool kunt u ook contact opnemen met de administratie. Níet gebruiken voor het overmaken van de ouderbijdrage of het overblijfgeld.