Rekeningnummers

Om veiligheidsredenen hebben we de rekeningnummers van onze website verwijderd.

Ouderraad
De bijdrage voor de ouderraad is dit jaar vastgesteld op € 65,-.
Het rekeningnummer kunt u via de administratie te weten komen.

Overblijven
De bijdrage voor het overblijven is dit jaar vastgesteld op  € 135,00. Aan het begin van het jaar krijgt u hierover informatie.

Stichting vrienden
De vrijwillige bijdrage voor de stichting vrienden kunt u doneren n.a.v. de jaarlijkse oproep.

School
Voor het rekeningnummer van de Michiel de Ruyterschool kunt u ook contact opnemen met de administratie. Níet gebruiken voor het overmaken van de ouderbijdrage of het overblijfgeld.