Samen werken aan persoonlijke ontwikkeling
Agenda
21april2019
Meivakantie
22april2019
Meivakantie
23april2019
Meivakantie
Partners
Rekeningnummers

Ouderraad
De bijdrage voor de ouderraad is dit jaar vastgesteld op € 65,- en kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL08INGB0003973093 onder vermelding van de naam van uw kind.

Overblijven
De bijdrage voor het overblijven is dit jaar vastgesteld op  € 140,00 en kan worden overgemaakt op gironummer NL22INGB0000317105 t.n.v. Amstelwijs, inzake Overblijf Michiel de Ruyter, onder vermelding van de naam van uw kind.

Stichting vrienden
De vrijwillige bijdrage voor de stichting vrienden kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer
rek. nr. NL29 INGB 0009113521 t.n.v. Stichting Vrienden van de Michiel de Ruyter School Amstelveen

School
Het rekeningnummer van de Michiel de Ruyterschool is NL25INGB0009476761. Níet gebruiken voor het overmaken van de ouderbijdrage of het overblijfgeld.