Samen werken aan persoonlijke ontwikkeling
Agenda
21februari2019
Voorjaarsvakantie
22februari2019
Voorjaarsvakantie
25februari2019
Nieuwsbrief 11
Partners
Overblijf
 
Uitgangspunten
De overblijfregeling van de Michiel de Ruyterschool biedt gelegenheid tot tussenschoolse opvang en begeleiding van de leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de grote pauze tijdens het buitenspelen.

Een goede overblijfvoorziening, met voldoende begeleiders, een goede sfeer, duidelijke regels en ruimte voor ontspanning, vinden wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten.

De kinderen eten onder leiding van de leerkracht in de eigen klas en gaan naar buiten, waar de overblijfkrachten toezicht houden.

Voor de begeleiding van de kinderen worden vrijwilligers en pedagogisch medewerkers van Kinderrijk ingezet. 

De kosten voor de tussenschoolse opvang voor het schooljaar 2018-2019 bedragen  140 per kind.

Verantwoordelijkheid
De overblijfregeling van de Michiel de Ruyterschool valt onder het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens het overblijven.