Overblijf
 
Uitgangspunten
De overblijfregeling van de Michiel de Ruyterschool biedt gelegenheid tot tussenschoolse opvang en begeleiding van de leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de grote pauze tijdens het buitenspelen.

Een goede overblijfvoorziening, met voldoende begeleiders, een goede sfeer, duidelijke regels en ruimte voor ontspanning, vinden wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten.

De kinderen eten onder leiding van de leerkracht in de eigen klas en gaan naar buiten, waar de overblijfkrachten toezicht houden.

Voor de begeleiding van de kinderen worden vrijwilligers en pedagogisch medewerkers van Kinderrijk ingezet. 

De kosten voor de tussenschoolse opvang voor het schooljaar 2019-2020 bedragen € 135 per kind.

Verantwoordelijkheid
De overblijfregeling van de Michiel de Ruyterschool valt onder het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens het overblijven.