Samen werken aan persoonlijke ontwikkeling
Agenda
21oktober2019
Herfstvakantie
22oktober2019
Herfstvakantie
23oktober2019
Herfstvakantie
Partners
Klachtenregeling
 
Klachtenprocedure OBS "Michiel de Ruyter"
Als er een klacht ontstaat op school dan zal in de meeste gevallen eerst de informele weg gevolgd worden. Op verzoek kan een contactpersoon de klager adviseren over stappen die genomen kunnen worden (kijk voor meer informatie in de schoolgids).

De informele klachtenroute: 
De klager gaat een gesprek aan met een of meer van de volgende personen met de bedoeling het probleem op te lossen: 

• de leerling (via leerkracht of directeur) 
• de leerkracht 
• de directeur 
• de contactpersoon 
• gesprek met de bovenschoolse directie

Mocht de klacht niet opgelost kunnen worden via de informele route dan is de volgende stap
de formele klachtenroute:

De klager neemt contact op met: 

• contactpersoon; is er geen oplossing dan verwijzen naar 
• vertrouwenspersoon; is er geen oplossing dan verwijzen naar 
• klachtencommissie; wordt de klacht in behandeling genomen dan volgt een "advies aan bevoegd" 

Amstelwijs doet altijd een melding bij de Officier van Justitie bij een zedendelict.

Contactpersonen:
leerkracht: Mevr. Anne Marie Hoogvorst, telefoon: 020 - 643 15 96
ouder: Mevr. Sija de Jong, telefoon: 06- 380 655 84

Vertrouwenspersoon Amstelwijs:
José Welten (bereikbaar via de contactpersonen) telefoon: 020 - 419 02 40

Landelijke klachtencommissie onderwijs
t.a.v. de secretaris onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
telefoon: 030 - 280 95 90

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amstelwijs
Postbus 9159
1180 MD Amstelveen
tel. 020 - 426 24 60  fax 020 - 645 02 96