Klachtenregeling
 
Klachtenprocedure OBS "Michiel de Ruyter"
Als er een klacht ontstaat op school dan zal in de meeste gevallen eerst de informele weg gevolgd worden. Op verzoek kan een contactpersoon de klager adviseren over stappen die genomen kunnen worden (kijk voor meer informatie in de schoolgids).

De informele klachtenroute: 
De klager gaat een gesprek aan met een of meer van de volgende personen met de bedoeling het probleem op te lossen: 

• de leerling (via leerkracht of directeur) 
• de leerkracht 
• de directeur 
• de contactpersoon 
• gesprek met de bovenschoolse directie

Mocht de klacht niet opgelost kunnen worden via de informele route dan is de volgende stap
de formele klachtenroute:

De klager neemt contact op met: 

• contactpersoon; is er geen oplossing dan verwijzen naar 
• vertrouwenspersoon; is er geen oplossing dan verwijzen naar 
• klachtencommissie; wordt de klacht in behandeling genomen dan volgt een "advies aan bevoegd" 

Amstelwijs doet altijd een melding bij de Officier van Justitie bij een zedendelict.

Contactpersonen:
Wist u dat de school voor klachten en voor het bespreken van allerlei zaken in vertrouwen, contactpersonen heeft?

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over allerlei zaken die de school betreffen. De ervaring leert dat de klachten het beste opgelost worden wanneer u als ouder direct contact opneemt met de leerkracht, IB-er of de directeur van de school. Mocht u er niet uitkomen of is de klacht dermate ernstig van aard dat u advies daarbij wilt hebben, kunt u de contactpersonen ouders benaderen. Zij luisteren naar u en geven u informatie over mogelijke vervolgstappen en advies. De contactpersonen zijn geen bemiddelaar, maar een gids. Voor meer informatie kunt u de klachtenregeling raadplegen, http://www.amstelwijs.nl/Klachtenregeling.

Contactpersonen voor de ouders zijn Hilke van Leeuwen en Klazien van Vliet. Zij zijn te bereiken per email op contactpersoonoudersmdr@gmail.com 

Daarnaast is er ook een contactpersoon vanuit school voor leerkrachten, dit is Wim van Dam.
Voor de kinderen is er een luistermeester, Douwe Smit.

Vertrouwenspersoon Amstelwijs:
José Welten (bereikbaar via de contactpersonen) telefoon: 020 - 419 02 40

Landelijke klachtencommissie onderwijs
t.a.v. de secretaris onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
telefoon: 030 - 280 95 90

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amstelwijs
Postbus 9159
1180 MD Amstelveen
tel. 020 - 426 24 60  fax 020 - 645 02 96