Zorg

De leerlingenzorg op de Michiel de Ruyterschool​
Kinderen verschillen en ontwikkelen zich niet altijd gelijk en in hetzelfde tempo. We streven ernaar rekening te houden met deze verschillen en ook kinderen met (leer)problemen zo goed mogelijk en zolang dat verantwoord is op te vangen binnen onze school.
 
De Intern Begeleiders (IB-ers) Monique Ruigrok en Anne Marie van Gulik-Hoogvorst coördineren de leerlingenzorg en begeleiden de leerkrachten bij het vormgeven daarvan. Ook onderhouden de IB-ers contact met instanties van buitenaf.
Door middel van ons leerlingvolgsysteem en door observaties en registraties van leerkrachten volgen we de ontwikkeling van kinderen. Als het nodig én mogelijk is, wordt er extra ondersteuning voor een leerling verzorgd. Dat gebeurt altijd in overleg met de ouders. Als wij de benodigde zorg voor een leerling niet kunnen bieden, kan verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs volgen. Hoe een en ander precies in zijn werk gaat, staat beschreven in ons zorgplan.
Wij maken deel uit van het samenwerkingsverband Amstelronde, dat de bovenschoolse leerlingzorg coördineert. Van dat samenwerkingsverband maken ook de twee Amstelveense scholen voor speciaal basisonderwijs deel uit.